Svensk Guldplacering - För dig som vill placera i Guld!


Hos oss kan du som kund investera i finguldstackor, dvs. en fysik vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Guldtackorna vi tillhandahåller är alla av renhetsgraden 99,99 % finguld, och är s.k. Good London Delivery, dvs. är internationellt gångbara. Den vanligaste storleken på tackor är 100 gram styck, men vi kan givetvis tillgodose önskemål om andra storlekar också.

Svensk Guldplacering vänder sig framför allt till företag, stiftelser och organisationer, men även kapitalstarka privatpersoner kan handla hos oss. Då vi erbjuder guldtackor som en seriös investering är minsta mängden per beställning 1 kg, detta för att göra det möjligt att på ett givande sätt investera i guld. Guld är ju trots allt en fysisk vara vilket innebär en viss hantering och lagring. Dessutom finns det alltid en skillnad i köp- och säljkurs vid ett och samma tillfälle, vilket gör att man inte rekommnederar kortsiktiga investeringar.

 

Moms

Enligt den lagstiftning som trädde i kraft fr.o.m. årsskiftet 1999/2000 så är investerings- tackor momsbefriade för privatpersoner samt att man i handel mellan momspliktiga företag använder sig av s.k. omvänd skatteskyldighet.

Produkter

Då vi vänder oss till Er som önskar att investera i minst 1 kg finguld så skräddarsys varje order. Med andra ord blir ingen beställning blir den andra lik, utan vi ser till att anpassa oss efter Era specifika krav och önskemål.

I normalfallet investerar man i begagnade 100-grams guldtackor som har s.k. "Good Delivery Status" d.v.s. är godkända för handel över hela världen. Naturligtvis går det att få större tackor, ända upp till 400 Oz (ca 12,5 kg). Det går även att få nypräglade investeringstackor, men för dessa förändras prisbilden till den högre.

När det kommer till att avyttra sin investering i guld är det vår avsikt att även här vara marknadsledande med högsta inköpspris. På samma sätt som vid försäljning så görs en överenskommelse vid varje enskilt inköpstillfälle då priset vanligtvis beror på mängden.

Öka din kunskap!

Är du intresserad av att investera eller känner att du behöver få mer information så är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-644 33 80 för vidare konsultation.

För er som gärna vill öka er förståelse för guld eller fördjupa sig i ämnet innan ni genomför en investering så har vi lagt upp några länkar här nedan. Bland dessa kan man dels läsa om guld och guldmarknaden i allmänna ordalag, dels få en inblick i marknaden när det kommer till prisutveckling, kostnader m.m.


UTANFÖR SVERIGE SVENSKA MARKNADEN
http://www.kitco.com/ http://www.boliden.se/
http://www.lbma.org.uk/ http://www.rasmussen.se/
http://www.ubs.com http://www.guldcentralen.se
http://www.gold-eagle.com http://www.tavex.se/